Kierownik projektu


Doktor inżynier Wojciech Karpiuk jest adiunktem pracującym w Instytucie Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Poznańskiej. Głównym obszarem jego zainteresowań naukowych jest eksploatacja maszyn – obiektem prowadzonych badań są silniki spalinowe. Zagadnienia, którymi zajmuje się w pracy naukowej związane są z układami wtryskowymi, układami doładowania oraz paliwami i napędami alternatywnymi stosowanymi w motoryzacji. Wspólnym mianownikiem realizowanych prac jest problematyka oddziaływania silników spalinowych na środowisko naturalne. Podejmowane problemy naukowe są rozwiązywane we współpracy z przemysłem, co w dużej mierze stanowi o ich utylitarnym charakterze.

Wojciech Karpiuk brał udział w kilkunastu projektach naukowych, spośród których część zakończona została konkretnymi wdrożeniami. Był ponadto uczestnikiem wielu staży naukowych i szkoleń z zakresu prowadzenia badań i pomiarów, jak również komercjalizacji wiedzy i zarządzania projektami B+R.

O programie Lider mówi:

„Program Lider, w którym mam zaszczyt uczestniczyć traktuję przede wszystkim jako ogromną szansę zrealizowania swoich planów naukowych. Mimo, iż swój projekt prowadzę dopiero od kilku miesięcy, już teraz widzę tego pozytywne efekty — wymienić tu można choćby możliwość nauczenia się odpowiedzialnego zarzadzania własnym projektem, zespołem badawczym.

Udział w Programie daje też szansę nawiązania współpracy z otoczeniem gospodarczym, co istotnie ułatwia komercjalizację wyników realizowanych prac. To właśnie prace nad konkretnymi rozwiązaniami oraz możliwość ich praktycznego wdrożenia stanowią wg mnie o sile Programu i jego rosnącej popularności wśród młodych naukowców. Na podkreślenie zasługuje również profesjonalna organizacja Programu Lider przez zespół pracowników NCBiR – transparentność zasad funkcjonowania tak dużego przedsięwzięcia, jest tym czego oczekują uczestnicy Programu.

Aktualnie jest wiele programów dedykowanych dla młodych naukowców, natomiast niewątpliwie zauważyć można, że Program Lider realizowany przez NCBiR jest programem kojarzącym się z prestiżem, ma wyrobioną i ugruntowaną w środowisku markę. Dlatego warto aplikować, próbować spełniać swoje naukowe marzenia, do czego namawiam innych młodych naukowców.”